Usługi informatyczne

- archiwizacja danych na nośnikach cyfrowych
- odzyskiwanie utraconych danych z uszkodzonych logicznie wszelkich nośników
- rewitalizacja i diagnostyka wszelkich systemów komputerowych
- optymalizacja wydajności pracy systemów komputerowych
- odrobaczanie i odwirusowywanie systemów komputerowych
- konfiguracja domowych systemów i sieci komputerowych przewodowych

  i bezprzewodowych